Kontakti

Kontaktinformācija
  • Izglītības iestādes vadītāja Irina Habarova – 67848163;
  • Saimniecības vadītāja Līga Grūbe – 67848164;
  • Pirmsskolas izglītības metodiķis Larisa Smirnova – 67848740;
  • Izglītības iestādes māsa Tatjana Panika – 67848165;
  • Lietvedis Valentīna Žurbikova – 67848742.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

ADRESE:
Slokas iela 209, Rīga, LV-1069

E-PASTS:
rpiidard@riga.lv